Κεντρικη STRANGER-VOICE Θέλω να σκεφθείς πόσο εξαρτημένοι και αδύναμοι είμαστε …