Κεντρικη STRANGER-VOICE Και η γραμμική σας εκπαίδευση δεν θέλει να κατανοήσει τους αριθμούς …!