Κεντρικη STRANGER-VOICE Αυτός που φωνάζει ντροπή πόσο προσκυνημένος πρέπει να είναι; …