Κεντρικη STRANGER-VOICE …ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ᾽·..