Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ UFO ακολουθεί το αεροπλάνο του Τραμπ;