Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ O Steve Jobs είναι ζωντανός και είναι στη Βραζιλία;