Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Σύμβουλος του ΔΝΤ συνέταξε το φορολογικό νομοσχέδιο