Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Ο άνθρωπος ως αυτοεξελισσόμενος οργανισμός