Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Οι άνθρωποι ζουν μέσα στον τάφο τους