Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Έστειλαν 200 πιστοποιητικά θανάτου για ζώντες ασθενείς!!