Κεντρικη ΕΠΙΒΙΩΣΗ Φορητό Φίλτρο Νερού KATADYN για 50000 λίτρα