Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Χριστουγεννιάτικο σκάνδαλο με τη ρόδα στο Σύνταγμα