Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ SIEMENS ΧΩΡΙΣ “ΑΙΜΑ”