Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Ταγίπ Ερντογάν «οι ΦΥΛΑΚΕΣ » του Ελληνισμού έχουνε μεγάλη καρδιά . Θα προσκυνήσεις στην Πόλη «Τον Βασιλιά » , θα πέσεις και τότε , θα σου δώσουν το χέρι τους να σηκωθείς .