Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΕΛΗΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 29/12/2016……