Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ