Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Όταν σπάνια φαινόμενα κάνουν την εμφάνιση τους σε ένα κράτος ή σε μια πόλη