Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Νεκρός Αρχιλοχίας εα από ηλεκτροπληξία