Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Να πώς άρχισε το γκρέμισμα της Ελλάδος πριν από 39 χρόνια…