Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Με προκλητικότατη NAVTEX οι Τούρκοι «χωρίζουν στη μέση» το Αιγαίο για περίπου ένα μήνα