Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Λέμε ότι οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολες…