Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Καθ’ υπόδειξη της Παγκόσμιας Τράπεζας οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Τι δεν καταλαβαίνεις;;;