Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΆΞΟΥΝ ΤΑ ΛΆΦΥΡΑ 2