Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ «Η Τουρκία θα χτυπήσει στην Μεγίστη»