Κεντρικη STRANGER-VOICE Η ΦΩΤΟ-ΑΤΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2015