Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Έτσι Κατέστρεψε την ΙΖΟΛΑ & Άλλες Ελληνικές Βιομηχανίες η Εθνική Τράπεζα