Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟ : Ενεργοποιήστε ΤΩΡΑ την άμυνα 4αμερούς , Αιγύπτου , Ισραήλ , Κύπρου ,Ελλάδας , να λειτουργήσει επίσημο γραφείο του ΝΑΤΟ στη Λευκωσία , έχουμε “Αττίλα 3” Ξυπνήστε !!