Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Βρέθηκε η Πύλη του Άδη και φρουρείται από τον στρατό!