Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Αλέξη γερά, η πτώχευση του 1932 είναι κοντά