Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Αεροπλάνο στο Ηράκλειο Κρήτης σύρθηκε για 250 μέτρα