Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Οι αρετές της Ιδανικής Πολιτείας – ΠΛΑΤΩΝ