Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ Δεν εγκαταλείπει την πρωθυπουργία με τίποτα…