Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Πυριτιδαποθήκη τα Βαλκάνια… Τίποτα δεν ξεχνιέται, δε συγχωρείται και πόλεμος πάντα αναμένεται