Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ…»ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΜΕΤΑ