Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Μέχρι και σκάλες βρέθηκαν στον πλανήτη Άρη