Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Άγκυρα εναντίον Med7: Η ανακοίνωσή σας παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο