Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Ο Ιησούς Μοναδικό Πρόσωπο στην Ιστορία και Θεός της Αγάπης!