Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΡΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ «ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΔΏΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ»