Κεντρικη ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Από τη στιγμή που μάθεις να σκέφτεσαι δεν μπορείς να σταματήσεις.