Κεντρικη STRANGER-VOICE Simulacra λέγεται και ναι θέλει φαντασία αλλά δεν μπορείς να τα «παραγγείλεις»!!!