Κεντρικη STRANGER-VOICE Για να δούμε και αυτή την προσπάθεια την κατάλληλη στιγμή … !