Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Αν οι εξωγήινοι επικοινωνήσουν μαζί μας, τι πρέπει να απαντήσουμε;