Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ Αμπραμοβιτς … και Spirit Cooking στον πολιτισμό της χεστρας !!