Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στο ΝΕΦΕΛΩΜΑ του NORTH AMERICA