Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ