Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Στρατιωτικό φυλλάδιο επικηρύττει τον πατριωτισμό στην Αγγλία