Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Στόχος των παγκοσμιοποιητών, ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ