Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ: Η Bayer προωθεί περαιτέρω την βιώσιμη γεωργία της Ατζέντας 2030