Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ΙΟΥ……