Κεντρικη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 701ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ!